webdesign woempie Op basis van de huidige activiteiten van de'Sportcentrale Stokkum' zijn er 3 primaire bestuurlijke taakgebieden te onderscheiden; 1) voetbal en aanverwant voor jeugd en senioren 2) gymnastiek voor jeugd en senioren                     3) beheer en onderhoud van het clubgebouw op sportpark 't Broek Bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het 'Hoofdbestuur', mede gericht op de eerder genoemde taakgebieden zijn bestuursleden opgesteld. Extra aandacht wordt echter besteedt aan de jeugdige sportertjes en deze belangen worden behartigd de jeugd coordinator. Voorzitter Niels Scheers 06-48372736 Secretaris Penningmeester Frank Seegers 06-38535222 Atletica Lucienne Raben 0314-661091 Jeugd coordinator Renen Raben 0314-661091 Wedstrijdsecr. Richard Janssen  06-47695065  Bert Romer Beh. accommodatie Frank Esman AWG Lucienne Raben 0314-661091 Algemene zaken Ledenadministratie Ben Wissink 0314-662143 Webmaster Ben Wissink 0314-662143 Veld onderhoud Jan Scheers & Gerard Verstegen Consul Jan Menting 06-23570526