webdesign woempie Op basis van de huidige activiteiten van de'Sportcentrale Stokkum' zijn er primair3 bestuurlijke taakgebieden te onderscheiden; 1) voetbal en aanverwant voor jeugd en senioren 2) gymnastiek voor jeugd en senioren                     3) beheer en onderhoud van het clubgebouw op sportpark 't Broek Bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het 'Hoofdbestuur', mede gericht op de eerder genoemde taakgebieden zijn bestuursleden opgesteld. Extra aandacht wordt echter besteedt aan de jeugdige sportertjes en deze belangen worden behartigd de jeugd coordinator. Voorzitter Niels Scheers 06-48372736 Secretaris Jan Menting 06-23570526 Penningmeester Frank Seegers 06-38535222 Atletica Lucienne Raben 0314-661091 Jeugd coordinator Lucienne Raben Wedstrijdsecr. Richard Janssen  06-47695065  Beh. accommodatie Frank Esman AWG Lucienne Raben 0314-661091 Algemene zaken Ledenadministratie Ben Wissink 0314-662143 Webmaster Ben Wissink 0314-662143 Veld onderhoud Jan Scheers & Gerard Verstegen Consul Dirk van de berg